PERINTEINEN

Tässä palvelumallissa kirjanpitoaineisto on paperimuodossa. Asiakas tekee myyntilaskut omalla laskutusohjelmallaan ja maksaa laskunsa verkkopankissa. Kuukauden vaihtuessa hän toimittaa aineiston tiliotteineen tilitoimiston käsiteltäväksi.

Hinnoittelu perustuu kirjanpidon vienteihin. Myös kiinteä kuukausimaksu on mahdollista.

SÄHKÖINEN

Tässä palvelumallissa asiakkaalla ja tilitoimistolla on yhteiskäytössä sähköinen taloushallinto-ohjelmisto Netvisor. Ohjelma toimii pilvipalveluna internetissä. Koko taloushallinto on yhdessä ohjelmistossa tai voit valita Netvisor-palveluista yrityksellesi tarpeelliset työkalut.

Netvisorilla voit esimerkiksi vastaanottaa ja lähettää verkkolaskuja, syöttää ja maksaa ostolaskuja, lähettää myyntilaskuja. Automatisoinnin avulla myös kassavirtaa voidaan ennakoida paremmin ja taloudellinen tilanne näkyy reaaliaikaisesti.

Hinnoittelu perustuu ohjelmisto- ja tapahtumamaksuihin sekä tuntiveloitukseen.